Alkaria

Col·labora

Si voleu ser membres col·laboradors de l’ONGD, contacteu amb nosaltres a través del correu alkaria@alkaria.org - Full inscripció

L’ONGD AL KARIA agraeix la col·laboració de les entitats i institucions que ens han ajudat a tirar endavant alguns del nostres projectes: