Alkaria

Què fem

L’Associació Catalana de Solidaritat i Cooperació Internacional pel Desenvolupament, ONGD AL KARIA té l’objectiu de col·laborar i acompanyar a les poblacions rurals no industrialitzades dels països en vies de desenvolupament. Per aquesta raó, l’associació engega projectes que desenvolupen noves oportunitats educatives, culturals i econòmiques, de forma progressiva, sostenible i no agressiva.

Dintre de l’estratègia general marcada per l’associació pels seus primers 10 anys, es decideix donar prioritat a l’execució de dues vies de treball.

Per un costat, a CATALUNYA, es desenvolupa accions de sensibilització sobre l’educació de solidaritat per difondre els valors de la solidaritat i la cooperació.

Per un altre costat, es desenvolupa un programa de cooperació internacional al desenvolupament per a països en vies de desenvolupament. Inicialment des de 2005 es prioritza la localització i execució de projectes de cooperació al MARROC i posteriorment, en la junta general del 2008, es decideix incloure també SENEGAL com a país prioritari. Des del 2012 es realitzen projectes puntuals al PERÚ, i des de 2016 a Equador. Al 2017 es comença a treballar a assentaments de refugiats sirians al LÍBAN.

En l’assemblea general del 2018, i en compliment del l’article 13 de la declaració universal dels DDHH, l’entitat aprova una resolució per incloure la població migrada econòmica i refugiada a Catalunya, amb residencia efectiva o procés de legalització, com a potencials beneficiaris d’accions formatives que enforteixin el seu arrelament a la nostra societat.

Les principals línies d’actuació són 10 punts inspirats en els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

1. “Eradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes”
2. “Aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes les dones i nenes”
3. “Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom”
4. “Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les edats”
5. “ Reduir la desigualtat en i entre els països”
6. “Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom”
7. “Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles”
8. “Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l’aigua i el sanejament per a totes les persones”
9. “Garantir l’accés a una estratègia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes les persones”
10. “Promoure societats pacífiques i inclusives per tal d’aconseguir un desenvolupament sostenible, proporcionar accés a la justícia per a totes les persones i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells”

 

Documentació:

Memòria tècnica 2020

Memòria tècnica 2019

Memòria tècnica 2018

Memòria tècnica 2017

Memòria tècnica 2016

Memòria tècnica 2015

Memòria tècnica 2014

Memòria tècnica 2013

Memòria tècnica 2012