Alkaria

Què fem

L’Associació Catalana de Solidaritat i Cooperació Internacional pel Desenvolupament, ONGD AL KARIA té l’objectiu de col·laborar i acompanyar a les poblacions rurals no industrialitzades dels països en vies de desenvolupament. Per aquesta raó, l’associació engega projectes que desenvolupen noves oportunitats educatives, culturals i econòmiques, de forma progressiva, sostenible i no agressiva.

Dintre de l’estratègia general marcada per l’associació pels seus primers 10 anys, es decideix donar prioritat a l’execució de dues vies de treball.

Per un costat, a CATALUNYA, es desenvolupa accions de sensibilització sobre l’educació de solidaritat per difondre els valors de la solidaritat i la cooperació.

Per un altre costat, es desenvolupa un programa de cooperació internacional al desenvolupament per a països en vies de desenvolupament. Inicialment des de 2005 es prioritza la localització i execució de projectes de cooperació al MARROC i posteriorment, en la junta general del 2008, es decideix incloure també SENEGAL com a país prioritari. Des del 2012 es realitzen projectes puntuals al PERÚ.

Les principals línies d’actuació definides en els estatuts d’ AL KARIA són:

a) Reduir  la pobresa extrema i la fam

b) Aconseguir l’ensenyament primari universal

c) Equitat entre els gèneres i autonomia de la dona

d) Reduir la mortalitat infantil

e) Combatre el VIH/SIDA, la malària i altres malalties epidèmiques

f) Garantir la sostenibilitat del medi ambient

g) Desenvolupament de referents econòmics que siguin sostenibles amb l’entorn humà i el medi ambient

h) La millora i/o conservació del patrimoni humà, físic i cultural.

 

Documentació:

Memòria tècnica 2010

Memòria tècnica 2011

Memòria tècnica 2012

Memòria tècnica 2013

Memòria tècnica 2014

Memòria tècnica 2015

Memòria tècnica 2016