Alkaria

Llei de Transparència

LLEI DE TRANSPARÈNCIA 2022

En compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l’organització aporta les següents dades:

Les entrades econòmiques rebudes per en l’exercici 2022 han estat de 74.804,71€


 

Relació de subvencions públiques

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda: 24.070,55 €

Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat 5.867,25 €

Ajuntament d’Abrera: 3.500,00 €

Ajuntament de Vic: 3.230,00 €

Ajuntament de Lleida: 6.944,00 €

Ajuntament de Mollet del Vallès: 1.297,50 €

Ajuntament de Barcelona: 680,00 €

Ajuntament de Granollers: 3.375,00 €

Ajuntament de Malgrat de Mar: 5.997,50 €

Ajuntament de Calella: 3.300,00 €

Ajuntament de Vilafranca del Penedès: 3.690,97 €

Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet: 1.012,50 €

Universitat Pompeu Fabra: 2.500,00 €

Organització Interna

Cap membre de la junta directiva percep cap retribució en l’exercici de les seves funcions de junta.

El Coordinador General percep una aportació de 4.000 € anuals en concepte de dietes compensatòries per la seva tasca de caràcter voluntari.

El responsable de Comunicació percep una aportació de 500 € anuals en concepte de dietes compensatòries per la seva tasca de caràcter voluntari.

Els Coordinadors Expatriats de projectes tenen una relació contractual amb l’organització a través d’un contracte de voluntariat i no perceben cap remuneració econòmica a excepció d’una quantitat raonable en funció de dietes compensatòries per despeses personals relacionades amb la seva participació en el projecte.