Alkaria

Llei de Transparència

LLEI DE TRANSPARÈNCIA 2017

En compliment de la llei de transparència catalana 19/2014 l’organització aporta les següents dades.

Les entrades econòmiques rebudes per l’organització en l’exercici 2017 han estat de 86.048,29€

 

 

 

 

 

 

 

 

Relació subvencions públiques

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda (convocatòries 2016 i 2017) 56.150€

Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat 11.000€

Ajuntament d’Abrera 6.000€

Ajuntament de Lleida 2.664€

Ajuntament del Vic 1.500€

Ajuntament de Barcelona 450€

 

Organització Interna

Cap membre de la junta directiva percep cap retribució en l’exercici de les seves funcions de junta.

El Coordinador General percep una aportació de 1.750€ anuals en concepte de dietes compensatòries per la seva tasca de caràcter voluntari.

El responsable de Comunicació percep una aportació de 1.250€ anuals en concepte de dietes compensatòries per la seva tasca de caràcter voluntari.

Els Coordinadors Expatriats de projectes tenen una relació contractual amb l’organització a través d’un contracte de voluntariat i no perceben cap remuneració econòmica a excepció d’una quantitat raonable en funció de dietes compensatòries per despeses personals relacionades amb la seva participació en el projecte.