Alkaria

Llei de Transparència

LLEI DE TRANSPARÈNCIA 2016

En compliment de la llei de transparència catalana 19/2014 l’organització aporta les següents dades.

Les entrades econòmiques rebudes per l’organització en l’exercici 2016 han estat de 32.549,17€

 

 

 

 

 

 

 

Relació subvencions públiques

Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat: 10.000€

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda: 10.600€

Ajuntament d’Abrera: 6.000€

Ajuntament de Mollet del Vallès: 1.980€

Ajuntament de Barcelona: 700€

 

Organització Interna

Cap membre de la junta directiva percep cap retribució en l’exercici de les seves funcions de junta.

El Coordinador General percep una aportació de 1.000€ anuals en concepte de dietes compensatòries per la seva tasca de caràcter voluntari.

El responsable de Comunicació percep una aportació de 500€ anuals en concepte de dietes compensatòries per la seva tasca de caràcter voluntari.

Els Coordinadors Expatriats de projectes tenen una relació contractual amb l’organització a través d’un contracte de voluntariat i no perceben cap remuneració econòmica a excepció d’una quantitat raonable en funció de dietes compensatòries per despeses personals relacionades amb la seva participació en el projecte.