Alkaria

Llei de Transparència

LLEI DE TRANSPARÈNCIA 2018

En compliment de la llei de transparència catalana 19/2014, l’organització aporta les següents dades:

Les entrades econòmiques rebudes per en l’exercici 2018 han estat de 65.550,94€

 

 

 

 

 

 

 

Relació subvencions públiques

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda: 30.562,49€

Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat: 13.000€

Ajuntament d’Abrera: 3.406,32€

Ajuntament de Lleida: 2.879,44€

Ajuntament de Vic: 1.500€

Ajuntament de Mollet del Vallès: 3.412,50€

Ajuntament de Barcelona: 820€

Organització Interna

Cap membre de la junta directiva percep cap retribució en l’exercici de les seves funcions de junta.

El Coordinador General percep una aportació de 2.000€ anuals en concepte de dietes compensatòries per la seva tasca de caràcter voluntari.

El responsable de Comunicació percep una aportació de 1.500€ anuals en concepte de dietes compensatòries per la seva tasca de caràcter voluntari.

Els Coordinadors Expatriats de projectes tenen una relació contractual amb l’organització a través d’un contracte de voluntariat i no perceben cap remuneració econòmica a excepció d’una quantitat raonable en funció de dietes compensatòries per despeses personals relacionades amb la seva participació en el projecte.