Alkaria

Voluntariats

Alkaria entén que la presencia de voluntaris i voluntàries en el compliment dels seus fins estatutaris i projectes és un dret i un deure de la mateixa societat, i que aquestes col·laboracions són enriquidores tant per la mateixa entitat com pel voluntari. Per aquest motiu, des de fa 10 anys organitza voluntariats d’estiu a les zones on l’entitat desenvolupa algun projecte (Marroc, Perú, Senegal i Líban) amb la participació, així mateix, de voluntaris/àries locals.

De forma general l’entitat disposa d’una Secretaria tècnica (voluntariats.alkaria@gmail.com) responsable de la recerca, comunicació i seguiment dels voluntaris que formen part de l’entitat o desenvolupen accions puntuals en un projecte concret. La figura del voluntari es veu reforçada jurídicament en l’article 8 dels seus estatuts, on es detallen els seus drets i deures envers l’entitat. De forma concreta l’entitat acompleix la llei catalana del voluntariat 25/2015 del 30 de juliol.

En l’àmbit dels voluntariats internacionals, Alkaria t disposa d’un procés formatiu d’un mínim de 10h per conèixer el projecte, la realitat social dels beneficiaris i aspectes generals del lloc o país d’intervenció. Aquest procés es reforça en la participació del voluntari en una acció econòmica o de comunicació prèvia en el benefici del mateix projecte. Dins d’aquest procés formatiu també existeix una prevenció de riscos i de bones praxis en el desplegament d’un pla de seguretat propi per a cada voluntariat concret. L’entitat va participar en una formació de l’ACCD el 2012 en aquest sentit per poder desenvolupar aquestes estratègies de seguretat.

Pel que fa als voluntariats a Catalunya, el procés formatiu és el mateix que en l’internacional, però les persones participants s’integren en el dia a dia d’una de les delegacions territorials més pròximes a la seva residencia com a membres voluntaris-col·laboradors.

[Consulta el Pla de voluntariat]

L’entitat també disposa d’un protocol en casos de violències masclistes d’obligat compliment i acceptació per totes les persones expatriades a terreny membres de l’entitat o personal voluntari.

[Consulta el Protocol d'actuació en casos de violències masclistes]

VOLUNTARIATS 2020:

Voluntariats Senegal 2020

 

 

 

 

 

VOLUNTARIATS 2019: