Alkaria

CONSTRUCCIÓ I POSADA EN MARXA D’UN CENTRE BRESSOL A AFANOUR.

Durant el període d’agost del 2010 a febrer del 2011, AL KARIA ha construït al barri d’Afanour de Tinghir, Marroc, una escola bressol d’uns 70m2 distribuïda en un despatx, un lavabo i dues aules pedagògiques.

 Aquest projecte ha comptat amb el finançament dels ajuntaments de L’Hospitalet i d’Abrera i de l’escola Magòria de Barcelona. La contrapart del projecte ha estat l’associació AFANOUR de Tinghir.

 El projecte es va iniciar el mes d’agost amb una presentació pública davant les autoritats electes de la municipalitat de Tinghir, el representants de la delegació provincial d’educació, la federació d’associacions del Todra i diverses associacions de la regió, així com representants de la població local.

 La tramitació dels permisos d’obres es va dilatar excessivament durant 7 mesos degut a la burocratització i la negligència de les autoritats locals representants del Ministeri d’Interior. Cal destacar el poc compromís dels representats de l’Estat cap a qualsevol projecte o iniciativa que sorgeixi fora de les seves estructures.

 Finalment, un cop aconseguit el permís d’obra, la construcció del centre es va dur a terme sense cap altre contratemps en un període de 3 mesos.

 La viabilitat del l’escola bressol ha quedat garantida ja que el projecte ha recollit 75 preinscripcions d’infants per a una capacitat màxima de 50 nens i nenes.

 Actualment, a les regions berebers de parla amaziga, les escoles bressols autogestionades per associacions locals esdevenen una eina importantíssima perquè el pas dels infants a l’educació estatal de parla àrab no sigui un procés traumàtic en el seu aprenentatge.