Alkaria

Formació en gestió de la seguretat en activitats esportives amb menors i joves

En aquesta formació es realitza una anàlisi dels factors determinants de la seguretat en les activitats físico-esportives, destacant-se els factors psicològics i de personalitat dels escolars que estan relacionats amb l’accident esportiu, la competència professional de l’docent d’Educació Física en seguretat, s’analitzen igualment determinats plantejaments didàctics que poden comprometre la seguretat dels alumnes.

Autores: Maria Solé, Laura Ràfols i Mireia Torrents. Amb la col·laboració d’INEFC i l’Ajuntament de L’Hospitalet

ALKARIA Formación en gestión de la seguridad en actividades deportivas con menores [PDF]