Alkaria

Fotografies Rehabilitació de l’escola d’Huarcapry de Cusco, Perú 2012