Alkaria

REFORÇAMENT DE LES CAPACITATS PRODUCTIVES A BONCONTO

Durant el 2010, AL KARIA va desenvolupar un projecte finançat per l’ACCD (Generalitat de Catalunya) per a reforçar el teixit de les associacions amb base a la comuna rural de Bonconto, regió de Kolda, Senegal.

L’objectiu d’aquest projecte era reforçar les capacitats i els coneixements tècnics de les associacions al mateix temps que iniciàvem de forma guiada un procés identificador de projectes útils i viables que servissin per a iniciar processos locals de desenvolupament.

El projecte va finalitzar amb la identificació per part de les associacions locals de 57 propostes de projectes de les quals 10 van obtenir la màxima puntuació segons criteris tècnics establerts seguint l’estratègia general de desenvolupament elaborada per les autoritats locals electes.

Aquests 10 projectes enfortien principalment les capacitats productives de les comunitats mitjançant la posada en marxa de petits projectes agrícoles, ramaders o de producció de productes tradicionals. El valor afegit d’aquestes 10 propostes de projectes és que el 60% van estar desenvolupats per associacions de dones.

Actualment iniciem la posada en marxa d’aquestes propostes de projectes amb l’execució del projecte Reforçament de les capacitats productives de les associacions de dones de Bonconto.

El projecte pretén posar en marxa dues iniciatives concretes per a la FABRICACIÓ DE SABÓ TRADICIONAL i POSADA EN MARXA D’UN MOLÍ AGRÍCOLA, per part de varies associacions de dones:

Inicialment es realitzarà una petita formació concreta per a les associacions beneficiàries per abordar els següents aspectes:

  1. Gestió i control de recursos econòmics.
  2. Posada en marxa de projectes productius.
  3. Estratègies de comercialització del producte.
  4. Sostenibilitat del producte.

Posteriorment, el projecte acordarà i signarà un conveni específic amb les associacions beneficiàries per a la posada en marxa i el seguiment del projecte.

La intenció del projecte és que les associacions beneficiàries gestionin i executin el projecte per elles mateixes mitjançat l’assoliment progressiu d’un pla operacional.

L’objectiu principal del projecte és:

  •  Posada en marxa de projectes productius que estimulin l’economia local.

Els objectius secundaris són:

  • Integració laboral de la dona.
  • Reforçar la formació i les capacitat de les associacions locals de dones per a esdevenir agents de desenvolupament local.
  • Elaboració d’un producte bàsic i necessari a baix preu per estimular hàbits higiènicosanitaris entre la població local de Bonconto.