Alkaria

Un projecte d’Alkaria al Líban obté la 4a beca Devreporter de la Unió Europea

15/06/2019 El nostre projecte “Aamelat souriyat: jornaleres sirianes, dones i nenes refugiades a la Vall de la Bekaa” ha obtingut la 4a beca Devreporter de la Unió Europea.

En total, van presentar-s’hi 29 projectes, dels quals el jurat n’ha seleccionat 13. El d’Alkaria és un treball conjunt amb la fotoperiodista Eva Parey, i es publicarà a mitjans de 2020 a diversos mitjans de comunicació.

 

Amb el finançament de:

 

Col·labora:

 

Amb el suport de:

 

Aquest projecte s’ha elaborat amb el suport financer de la Unió Europea. Els continguts d’aquest projecte són responsabilitat exclusiva d’Alkaria i en cap cas es pot considerar que reflecteixen la posició de la Unió Europea.